Transmixt, de peste 20 ani la dispozitia dumneavoastra

1979 - Consiliul Popular al Judetului Bistrita Nasaud aproba crearea unei companii regionale de transport (IJTL Bistrita-Nasaud), avand ca obiect de activitate transportul local si judetean de calatori si transportul de marfuri;

1991 - Societatea Comerciala TRANSMIXT SA BISTRITA a luat fiinta la data de 22 aprilie 1991 - data inmatricularii sale la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/06/120/1991. La baza infiintarii societatii comerciale au stat prevederile Legii nr. 15/ 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societatii comerciale, precum si Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 26/31.01.1991 privind infiintarea societatii comerciale de interes judetean. In baza acestor acte normative, fosta Intreprindere Judeteana de Transport Local Bistrita a fost transformata in societate comerciala pe actiuni.

1993 - SC Transmixt SA Bistrita a functionat ca societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat pana la data de 27.03.1993, cand, urmare a dispozitiilor Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale, 30% din capitalul social a fost transmis Fondului Proprietatii Private I Banat - Crisana. De la aceasta data societatea a avut doi actionari: Statul Roman, reprezentat prin Fondul Proprietatii de Stat, fiind principalul actionar care detinea 70% din capitalul social si Fondul Proprietatii Private I Banat Crisana care detinea 30% din capitalul social.

1995 - Prin Legea nr. 55/1995, pentru accelerarea procesului de privatizare, o parte a capitalului social detinut de Fondul Proprietatii Private I Banat - Crisana a fost transferat cu titlu gratuit catre cetatenii romani indreptatiti, sub forma de certificate de proprietate si cupoane nominative de privatizare si care au fost subscrise de catre detinatori prin libera lor optiune la societatile comerciale supuse privatizarii in masa. Printre acestea a fost si societatea comerciala Transmixt SA Bistrita.

2003 - Pana la 25.06.2003, la Societatea Comerciala Transmixt SA Bistrita figurau doua categorii de actionari si anume: Statul roman prin Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si actionari persoane fizice.
   In urma licitatiei organizate conform Legi 137/2002, SC Tehnorom-Impex SRL a preluat pachetul majoritar de actiuni de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. 

2011 - SC Transmixt SA si SC Tehnorom Impex SRL au fuzionat, Transmixt avand calitatea de societate absorbanta.

Urmare fuziunii, structura capitalului social, se prezinta astfel: 

 - Horoba Melente detine 98.20 % din capitalul social 

 - Alte persoane fizice - detinand impreuna 1.80 % din capitalul social

 

Personal:
Numar total angajati 180 din care:
a) Management:   4 
b) Auxiliar:         25 
c) Operativ:      150

Activitati curente:
Transportul de persoane se diferentiaza functie de nevoile de calatorie a solicitantilor, dupa cum urmeaza:

a)    transportul urban include transportul public de persoane prin curse regulate cu autobuzul;
b)    transportul judetean prin curse regulate;
c)    curse speciale in baza contractelor cu diversi clienti;
d)    curse ocazionale.

Alte activitati:

  • service auto.

 

 

 

Politica Sistemului Integrat de Management
S. TRANSMIXT SA

TRANSMIXT SA, operator de transport public de călători, îşi desfăşoară activitatea în domeniul transporturilor rutiere de călători, în special la nivel local pe raza municipiului Bistriţa şi a judeţului Bistriţa Năsăsud.

Societatea noastră se focalizează activ pe cerinṭele ṣi aṣteptările clienṭilor, a părṭilor interesate, a protejării  mediului  precum și a securităţii  și sănătaṭii  tuturor celor care lucrează  în / sau pentru aceasta.

Pe cale de consecinţă, politica referitoare la sistemul integrat de management (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupaţională) constituie o bază în stabilirea obiectivelor şi este definită ca o permanentă preocupare ȋn planificarea acţiunilor, tratarea riscurilor și oportunităţilor urmărind îndeosebi:

  *  Creșterea satisfacţiei clienţilor prin oferirea unor servicii sigure şi de  înaltă calitate,

  *  Satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei și eficacităţii sistemului de management integrat,

  *  Respectarea legislaţiei și a altor cerinţe la care societatea a subscris,

  *  Protejarea mediului înconjurător și utilizarea raţională a resurselor,

  *  Identificarea, diminuarea sau prevenirea unor riscuri pentru sănătatea și securitatea ocupaţională,

Realizarea acestor deziderate solicită implicarea conștientă a fiecărui angajat ȋn realizarea sarcinilor care-i revin, criteriul  fiind  cel al îmbunătăţirii continue a activităţii fiecărui departament în parte.

Această declaraţie de politică  va fi analizată și actualizată periodic,  fiind comunicată tuturor salariaţilor și / sau părţilor interesate.

Ca director general, ȋmi exprim astfel angajamentul pentru asigurarea resurselor materiale, umane şi de timp în vederea dezvoltării, menţinerii și îmbunătăţirii continue a eficacităţii si eficienţei sistemului integrat de management.

17.01.2018                                                          Director General – Melente Horoba

 

NOUTATI
Dragi calatori, avand in vedere starea de urgenta in care ne aflam, graficele de transport pot suferi modificari.Pentru o mai buna diseminare a informatiilor catre publicul calator, vom comunica cu dumneavoastra prin intermediul paginilor de Facebook. Pentru ultimele noutati cu privire la transpotul public, va rugam accesati:
https://www.facebook.com/transmixt.bistrita.3 
sau 
https://www.facebook.com/tmxbn.ro/
Get the Flash Player to see this player
1  online
Total vizitatori:  285526 
   HOME    |    LINIA 13    |    HARTA RETELEI    |    LINII    |    STATII    |    CONTACT
design: Greenhead Media | programare: Publimedia